เลือกระดับนิโคตินอย่างไร ให้เหมาะสมกับ บุหรี่ไฟฟ้า

เลือกระดับนิโคตินอย่างไร ให้เหมาะสมกับ บุหรี่ไฟฟ้า

หากสามารถหันมาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า แทนบุหรี่มวน การเลือกระดับนิโคตินที่เหมาะสมในบุหรี่ไฟฟ้าของคุณเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ถ้าคุณเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วได้รับปริมาณนิโคตินไม่ถึงระดับที่คุ้นเคยเหมือนตอนใช้บุหรี่มวน อาจมีความเสี่ยงที่คุณจะกลับไปสูบบุหรี่มวนอีกครั้ง ดังนั้นระดับของนิโคตินจึงสำคัญ

3 ปัจจัยหลักที่ต้องพิจารณาก่อนเลือกระดับนิโคติน

1.ความแตกต่างในการดูดซึมนิโคตินของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวน

ผู้ใช้งานจำนวนมากจะเลือกความแรงของนิโคตินตามปริมาณนิโคตินในบุหรี่มวน แต่นั่นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเนื่องจากนิโคตินในบุหรี่ทั้งสองชนิดมีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายที่ไม่เท่ากัน โดยเฉลี่ยแล้วปริมาณนิโคตินที่พบในบุหรี่มวนอยู่ที่ประมาณ 10-14 มิลลิกรัม และร่างกายจะดูดซึมนิโคตินได้ 1-1.5 มิลลิกรัม จากการศึกษาพบว่าแม้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงการสูบบุหรี่ไฟฟ้า หรือ Vape Pod ก็ไม่ได้ดูดซึมนิโคตินเข้ากระแสเลือดเท่ากับบุหรี่หนึ่งมวน นั่นเพราะว่าสารเคมีกว่า 4,000 ชนิด ในบุหรี่มวนนั้นมีสารบางชนิดที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อส่งนิโคตินเข้าร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ประเภทของนิโคตินที่อยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

ปัจจุบันนิโคตินที่อยู่ใน น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า มีด้วยกัน 2 แบบ โดยที่รูปแบบของนิโคตินจะเป็นตัวกำหนดชนิดของน้ำยาดังนี้

1.น้ำยาซอลนิค

น้ำยาซอลนิคใช้นิโคตินแบบเกลือ มีปริมาณนิโคตินสูง ดูดซึมเข้าร่างกายได้ไว โดยจะมีนิโคตินเริ่มต้นตั้งแต่ 20 มิลลิกรัม ไปจนถึง 50 มิลลิกรัม

2.น้ำยาฟรีเบส

น้ำยาฟรีเบส ใช้นิโคตินแบบฟรีเบส ซึ่งเป็นน้ำยาดั้งเดิมตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของบุหรี่ไฟฟ้า โดยจะมีนิโคตินเริ่มต้นตั้งแต่ 3 มิลลิกรัม ไปจนถึง 12 มิลลิกรัม

ตัวเลขบนขวดน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหมายถึงอะไร

ตัวเลขเหล่านี้บนขวดน้ำยาบ่งบอกถึงปริมาณของนิโคตินที่มีอยู่ว่ามี กี่มิลลิกรัมต่อน้ำยาหนึ่งมิลลิลิตรเช่น 3 มิลลิกรัม หมายถึง ปริมาณนิโคติน 3 มิลลิกรัมต่อน้ำยา 1 มิลลิลิตร โดยพื้นฐานแล้ว บางครั้งถ้าหากปริมาณนิโคตินน้อยผู้ผลิตก็จะเขียนในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ด้วย เช่น 3 มิลลิกรัม เท่ากับ นิโคติน 0.3% หรือ 3.5% เท่ากับ 35 มิลลิกรัม

บทสรุป เลือกระดับนิโคตินอย่างไร ให้เหมาะสมกับบุหรี่ไฟฟ้า

เลือกระดับนิโคตินอย่างไร ให้เหมาะสมกับ บุหรี่ไฟฟ้า

การเลือกความแรงของนิโคตินที่เหมาะสมกับสิ่งสำคัญหากคุณต้องการเลิกสูบบุหรี่มวนอย่างถาวร บุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนล้วนมีนิโคตินทั้งคู่ บุหรี่มวนนั้นมีสารเคมีอื่น ๆ นับพันชนิดที่เกิดจากการเผาไหม้ใบยาสูบ ถ้าคุณต้องการนิโคตินก็ต้องนำสารเคมีเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกันบุหรี่ไฟฟ้าสามารถให้นิโคตินกับคุณได้โดยใช้ความร้อนจากขดลวดกลายมาเป็นไอน้ำ โดยไม่มีการเผาไหม้ และปราศจากสารอันตรายเหมือนในบุหรี่มวน ภายใน 10 วินาทีของการสูบบุหรี่ สารเคมีที่เป็นพิษจะไปถึงสมอง หัวใจ และอวัยวะ ส่วนอื่น ๆ อย่างรวดเร็ว การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อร่างกายเกือบทุกส่วนและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ ปัจจุบันมีทางเลือกอื่นแทนการสูบบุหรี่แบบเดิม เช่น พอตไฟฟ้า ที่มีอันตรายและสารพิษน้อยกว่าบุหรี่มากถึง 95% แถมยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าบุหรี่มวนอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีหลักฐานอีกมากมายที่บ่งชี้ ว่าการสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตตัวอย่างเช่น ภาวะซึมเศร้า โรคจิตเภทและการพยายามฆ่าตัวตาย